Skip to content

Nyheder

News News list

 • Teaterforstilling i Snaptun den 25. september
  on 9. september 2019 at 11:46

  Husk teaterforestilling en 25. september kl. 19.30 på True North Efterskole.  "Generalforsamlingen" bygger på lokale begivenheder fra Glud og Snaptun, så kom og deltag i en generalforsamling, hvor du gennem afstemninger kan være med til at bestemme forestillingen. Og du risikerer ikke at blive valgt til en bestyrelse mod din vilje. Vel mødt! Teaterforestilling "Generalforsamlingen" […]

 • Vejviser på Snaptun Havn
  on 23. august 2019 at 15:20

  Vejviser er nu monteret og står og viser vej. Det er nu muligt at finde retningen til en seværdighed, som man har fundet på kortet lige neden for vejviseren. […]

 • Tønballegård
  by Kim Eged Poulsen on 22. august 2019 at 8:42

  Mandag den12. august havde arbejdsgruppen møde på Tønballegård med rundvisning og efterfølgende dialogmøde. Arbejdsgruppen blev enig i, at et videre meningsfyldt arbejde pt var afhængig af nogle ukendte/manglende faktorer. Derfor blev flg. i arbejdsgruppen besluttet. 1. Peter Altenborg laver straks et eftermiddagsmøde med borgmester Peter Glyngø. Formålet med mødet er at stoppe en nylig kommunal beslutningsfase for Tønballegård, da der lokalt undersøges/arbejdes på forslag til den videre drift af Tønballegård. - Samtidig ønsker arbejdsgruppen en konkretisering fra kommunens side på, hvilken interesse kommunen har i Tønballegård. Udvalgte personer fra arbejdsgruppen vil deltage i mødet. 2. Peter Altenborg laver et møde med skovrider Inken Breum Larsen. Formålet med mødet er at få et indblik i Tønballegårds udgifter og indtægter. Tal skal analyseres, og der skal vurderes om det overhovedet er realistisk at byde ind med forslag til Tønballegårds videre drift. Udvalgte personer fra arbejdsgruppen vil deltage. Venlig hilsen Snaptun Lokalråd […]

 • Teaterforestilling "Generalforsamling" i Snaptun
  on 14. august 2019 at 14:39

  Teaterforestillingen GENERALFORSAMLINGEN er et humoristisk - til tider tragikomisk - hverdagsdrama om foreningsliv og frivillighed, inspireret af virkelige beretninger fra Hedensted Kommunes forenings-aktive borgere. Med ømhed, respekt og humor skildrer forestillingen frivilliglivets glæder og genvordigheder, og lader publikum føle nærdemokratiets dilemmaer på egen krop, når kampen skal stå mellem udvikling eller tradition. Deltag i Snaptun-Gluds forestilling på True North Efterskole den 25. september kl. 19.30. Læs mere og køb billetter […]

 • Hjælp Snaptun Jollehavn
  on 14. august 2019 at 14:14

  Du kan være med til at en ansøgning om penge til jollehavnen får penge fra undervaerker.dk, når du giver din støtte.  Støt Snaptun Jollehavn […]

 • Strikning og fællesskab - hver onsdag
  on 13. august 2019 at 19:51

  Strikning og fællesskab begynder efter ferien igen på True North Efterskole (TNE) onsdag den 21. august kl. 15.00 - 17.00. Strikning foregår i fransk lokalet. Alle er velkomne. […]

 • Nu kan du finde dit overblik over muligheder for transport i Hedensted Kommune
  on 1. august 2019 at 11:27

  Nu er al information om kørselsordninger og kollektiv trafik samlet ét sted på kommunens hjemmeside. Der er også lavet en ny selvbetjeningsløsning, hvor man kan ansøge om fx handicapkørsel og kørsel til læge.   Klik og få overblikket her &nbs […]

 • Efterlysning af kat.
  by Kenny Hansen on 29. juli 2019 at 13:20

  Vores 10-årig kat Karla er ikke set siden fredag aften, og det er usædvanligt. Har du set den et sted, så vil være rigtig glade, hvis du vil give os et praj. Den er grå med lidt Hvidt i og med grønne øjne. Venstre øje er sløret, så den er let at genkende. Hilsen Kenny Fiskeparken 43 Tlf 22 76 42 31 […]

 • Plankeværk på Snaptun havn er nu næsten færdigt
  on 9. juli 2019 at 20:40

  Plankeværket er blevet afrenset for alger og søm, skruer og hæfteklammer mv. Det har fået træbeskyttelse og står nu rigtig flot. Det er ikke til reklamer eller annoncering af nogen art.  Endelave har et officielt oversigtskort og Snaptun har fået sit eget oversigtskort og snart kommer der en vejviser ved plankeværket. Snaptun Lokalråd […]

 • Tønballegård - ideer fra møde den 17. juni 2019
  on 9. juli 2019 at 20:34

  Der er nedsat en arbejdsgruppe på 9 deltagere, som arbejder videre med ideer listet i tilfældig rækkefølge:   Rollespilsforeninger, Natur turisme, moutainbike, klatring, kajak, o-løb, Ældre i naturen, Ved salg – sælges til en fond, Efterskolerne – retreat – mindfullnes, Sejlerskole, Samarbejde med True North Efterskole – overlevelse/natur, Refugium – fx forfattere, Traktørsted – sejlads fx Hjarnø rundt eller langs kysterne, Lokale foreninger – kunst, busudflugter, julemarked, arbejdende værksteder, Hedensted Kommune – sted for psykisk syge, Overnatning for vandrere, Glud Museum – samarbejde om kaffe og kagested, Sommerferier – primitiv familieferie, Friskole eller/og børnehave, Forenings/Interessent fælles partneskabsaftale, Kontorhotel, Guidede ture – budskabet skal ud, hvad kan Tønballe bruges til?  Booke overnatning via Glud Museum, Jens Kjær beskrive livet på Tønballe, Helbredshus/sundhedshus for alternative behandlere, OK-fondet – psykiatri – grøn skovgruppe for psykisk syge, Korte kurser, Undervisning, Vandrehjem, Hospice, Vandrerhjem, Familiedage/familieklub – fællesskaber i nærområdet – aktiviteter med egne børn og andre familier – kontingent – børneklubkontingent, Efterskole købe Tønballegård 10 elever ekstra,  Hjælp til formidling så stedet kan bevares til naturformidling for børn og unge, Vinteropbevaring af både, biler og campingvogne, Fælles behandlerhus – 5-7 private behandlere, Kommuner psykiatrien – ud i naturen, Motion på recept – ældre i naturen, Gult hus udlejes, Opera på Tønballe gårdsplads, Konferencer, receptioner, landsmøder, private firmaer, Udlejning til en ”fast” klub evt. indrette 50m2 klublokale, Rideklub   Venlig hilsen   Snaptun Lokalråd […]