Snaptun Lokalråd

Generalforsamling 2024.

Hermed indkaldes der til Generalforsamling:

torsdag den 23. maj 2024 kl. 19:00.

Generalforsamlingen vil blive afholdt i A/B Blåmuslingens fælleshus, Fiskeparken 29, Snaptun.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til lokalraadet@snaptun.dk, og skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. maj 2024.

Dagsorden i henhold til vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Snaptun Lokalråds beretning
3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt

Dagsorden med indkomne forslag opslås på FaceBook siden Snaptun Lokalråd, Lokalrådets Hjemmeside Snaptun.dk og dagsorden opsættes på opslagsvæg ved havnen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Snaptun Lokalråd