Sejlklubbens Lokaler, Havnen Snaptun, tirsdag den 6. december kl. 19:00

Ved sidste valg kom der mange nye medlemmer i bestyrelsen og vi har valgt en alternativ metode at vedligeholde
vores veje på.
Derfor ønsker vi at orientere om den aktuelle status samt hvor vi ønsker at komme hen.
Da vi er i julemåneden, vil vi gerne byde på lidt hygge, samvær, kaffe, julesmåkager, en juleøl eller en sodavand.
Tag konen, manden, naboen og sidst med ikke mindst nogle gode ideer til hvad vi som forening kan udrette.
Da vi gerne vil vide en smule om hvor meget kaffe vi skal brygge, send venligst en e-mail til vejforening@snaptun.dk
om deltagelse.
Til udlejerne; Send venligst denne indbydelse videre til lejerne.
Vel mødt
Henrik, Tue, Preben, Kenn & Per