Efter vores undersøgelse af fjernvarmeinteressen i Glud og Snaptun, arbejder vores samarbejdspartner ved Løsning Fjernvarme intenst på at få udarbejdet det tekniske og økonomiske materiale, som skal kaste lys over projektets forbrugerøkonomi og basiskonstruktion.

Der er i sagens natur pres på de relativt få rådgivere som kan løse opgaven, men vi forventer, at vi kan præsentere de økonomiske rammer medio/ultimo januar 2023.

Hvis en Fjernvarmeløsning i området viser sig rentabel, vil Løsning Fjernvarme herefter åbne en for en endelig bindende tilmelding. Vi forventer at tilmeldingsperioden vil strække sig over 3-4 uger, hvilket betyder, at vi ultimo februar 2023 har en reel indikation af projektets realisme og gennemførelse.

Projektets nærmere økonomi og proceduren for tilmelding, vil bl.a. blive gennemgået på et informationsmøde ultimo januar 2023.