Fjernvarme DEL2 for Glud & Snaptun:

Der indkaldes hermed til et informationsmøde om fjernvarmeprojektet i Glud og Snaptun.
Mødet afholdes i Glud Forsamlingshus, onsdag den 25. januar 2023 kl. 19.30 – 21.30.
På mødet vil økonomien og det videre forløb blive gennemgået. Det vil også være muligt, at stille spørgsmål til projektet.
Projektet vil blive gennemgået af:
– Esben L. Iversen fra Løsning Fjernvarme,
– Anders Reuss fra Hedensted Kommune, og
– En repræsentant fra Niras (rådgivende ingeniør)

Med venlig hilsen
Glud Borgerforening og Snaptun Lokalråd