Vi har modtaget rigtig mange interessetilkendegivelser – i skrivende stund 400 stk.

Det betyder, at vi klart har opfyldt målsætningen, som Hedensted Kommune og Løsning Fjernvarme har opsat for udarbejdelse at et detaljeret projekt, som kan kaste lys over økonomien og hermed danne baggrund for husejernes endelige beslutning.

Når vi har overblik over hvilke tidshorisonter vi kigger ind i omkring den videre proces, vil dette blive meldt ud.

Tak for den store interesse!