Informationsaften om fjernvarme i Glud og Snaptun

22. September 2022, kl 19-21 i
Gludhallen

Nærmere information i vedhæftede.