Røde markeringspæle syd for Snaptun Erhvervshavn er formentligt i relation til fiberprojekt til Hjarnø. Fibia er ved at undersøge muligheden for at “skyde” fiber under Hjarnø Sund og søge tilladelse til at gøre det.