Der nu opstillet et muldtoilet i Tønballe skov tæt ved shelterpladsen.