Søndag den 4. juni 2023 kl. 14.00 afholder Galleri Kirkesvinget, Hjarnø fernisering.
Hjarnø koret synger.
Alle er velkomne.