Kære alle støttere af Snaptun Sommerscene

Snaptun Sommerscene startede oprindelig som forening. Vi valgte dog hurtigt at arbejde som en gruppe under Lokalrådet, og foreningen blev lagt i dvale.

Det er nu blevet tid til at vække Forening Snaptun Sommerscene igen, og vi indkalder derfor til Generalforsamling i lokale Engelsk 1 på TNE torsdag den 11. maj kl. 19.

Da vi pga. vores dvale ikke har haft tilmelding og fastsættelse af kontingent, kan indmeldelse og betaling ske på generalforsamlingen, hvis du ønsker at være medlem af foreningen.