Sæsonens sidste foredrag bliver tirsdag den 25. april 2023 kl. 19:00-21:00 på TNE i lokale Dansk1.
Titel: Myrer. Foredragsholder er Seniorforsker i insekt- og planteøkologi, Joachim Offenberg,
Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet.
Lidt om foredraget: Myrerne er på flere måder mere succesfulde end mennesket.
De organiserer sig i store samfund som superorganismer og de opfandt landbruget længe før vi
gjorde. Du vil også høre om hvordan vi kan udnytte myrerne til biologisk bekæmpelse af skadedyr.
Lyder det spændende – mød endelig op.
Med venlig hilsen
Snaptun Lokalråd