Snaptun Lokalråd inviterer til generalforsamling tirsdag den 17. august 2021 kl. 19.00 på True North Efterskole, Havnevej 11, Snaptun.
På grund af Corona sker adgangen udefra, idet generalforsamlingen foregår i Dansk 1 lokalet og terrassedøren hertil skal benyttes – døren er ud mod Snaptun Havnevej over for JH Tømrer og Snedker.
Program

Kl. 19.00 – 21.00 Ordinær generalforsamling i Snaptun Lokalråd
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Snaptun Lokalråds beretning
3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer*
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt
* Bestyrelsens medlemmer er:
Kim Eged Poulsen, Peder Hay, Karl Erik Henriksen, Tommy Christensen, Bente K. Petersen og Peter Altenborg.
På valg er:
Tommy Christensen (modtager genvalg), Bente K. Petersen (modtager ikke genvalg) og Peter Altenborg (modtager ikke genvalg).

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal skriftligt være tilgængelig ved generalforsamlingen.