Der er lidt forvirring omkring Snaptun Lokalråd og Green Team Snaptun, der holder Snaptun og omegn ren. Derfor denne lille opdatering. Snaptun Lokalråd er meget glade for alle de frivillige, der renser veje, stier og strande. De yder en stor indsats til glæde for alle borgere i Snaptun og vi giver med største glæde kaffe og brød mv. til alle deltagerne i Green Team Snaptun, når de mødes til indsamling af affald.
Som indsamling af affald lige nu er organiseret, har Snaptun Lokalråd ingen indflydelse på, hvordan arbejdet foregår. Det vigtigste er, at der sker en indsamling af affald.
tidligere år har Snaptun Lokalråd været en del af en landsdækkende dag arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening, hvor vi har holdt en Ren Snaptundag og samlet affald. Det har vi frasagt os, da Green Team Snaptun gør det unødvendigt.
Green Team Snaptun 2, der holder stierne med græsklipning og beskæring m.v., er organiseret som en gruppe under Snaptun Lokalråd og er ansvarsforsikret gennem en forsikring, som Det Fælles Landdistriktsråd har tegnet og betaler for.
Med venlig hilsen
Snaptun Lokalråd