Den 7. Juni slutter vi denne sæson, som har været fyldt med hyggeligt samvær, gode grin og snak, samt strikning og patch work. Mange tak til TNE for kaffe og the samt opmuntrende tilkendegivelser. Vi føler os altid meget velkomne.
Næste sæson begynder den 13. September kl. 15.00.
Vi ønsker alle snaptunere en dejlig sommer.