Spangebroen er i dårlig stand og to steder er plankerne knækket. Broen kan bruges med forsigtighed. Naturstyrelsen er klar over broens tilstand og der arbejdes på en udbedring. Rigtig mange planker er i dårlig stand, så der skal udskiftes 100 – 150 planker. Det er et større projekt, som Det Grønne Hold ikke kan påtage sig.

Brug broen med stor forsigtighed!