Snaptun Lokalråd

BORGERINFO

 

Velkommen til Snaptun Lokalråd

 

Lokalrådets formål er på tværpolitisk grundlag dels at varetage Snaptuns interesser over for kommunale og andre offentlige myndigheder, dels at formidle samarbejde mellem nabobyer og foreninger, institutioner m.v. i Snaptun, yde rådgivning til disse og tage eller støtte initiativer i anliggender, der skønnes at have almen betydning for Snaptun. Lokalrådet skal herved virke til

 

  • en anerkendelse af Snaptun som en selvstændig bydel
  • en sikring af den kommunale service i Snaptun
  • at der gives beboerne i Snaptun størst mulig indflydelse på de kommunale beslutninger, som har betydning for dem.

 

Nyheder

 

Det nye hold elever på True North Efterskole kommer på besøg lørdag den 28. maj sammen med deres forældre til ”Nye Elevers Dag”. Vær med til at gøre dagen festlig ved at flage.

 

Den årlige generalforsamling på True North Efterskole var velbesøgt og der blev indvalgt tre nye medlemmer i Snaptun Lokalråd og vedtaget ny vedtægt. Læs referat her.

 

Ren Snaptundag, affaldsindsamling søndag den 17. april foregik i dejlig solskin om end noget blæsende. Godt 20 voksne og 6 børn deltog i formiddagens affaldsindsamling. Der blev samlet meget plastic og reb/tovender op. Desuden 167 dåser og 6 glasflasker typisk smidt i grøfterne langs vejene. I alt blev der indsamlet 110 kg affald. Se billeder.

 

Netværksmøde om integration af udlændinge i Glud-Snaptun området

blev afholdt den 5. april i Dagligvarebrugsen Glud-Nørby. Blandt de fremmødte var der et ønske om at gøre mere for at integrere

udlændinge. Se referat.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Snaptun Lokalråd tirsdag

den 10. maj 2016 kl. 19.30 på True North Efterskole, snaptun.

Se invitation her.

 

 

 

 

Borgermøde

80 mennesker mødte op til Borgermøde om Snaptuns fremtid

mandag den 29. februar 2016 kl.19.00 på True North Efterskole.

En fantastisk god stemning og energi blandt de fremmødte

resulterede i en række gode forsalg til at forbedring af forholdene i Snaptun. Se referat og plancher.

 

Store plantedag i Snaptun - se her.

 

Afsløring af Snaptun-stenene - se her.

 

BorgerBudget

 

BorgerBudget-materialer: Invitation-1, Beskrivelse og Invitation-2

 

Status pr. 22. september 2015 for projekterne under BorgerBudget er lavet.

Projekt om Snaptun Jollehavn er indsendt til Kystdirektoratet.

Status og jollehavn kan ses her. Plan1, plan2, plan3 og situationsplan.

 

Borgermøde torsdag den 23. april 2015 kl. 19.30 på True North Efterskole. En fantastisk aften, hvor 3 projekter blev valgt til igangsættelse. Læs mere her.

 

Se invitation til den 23. april 2015 med projekter.

 

Borgermøde om BorgerBudget på True North Efterskole den 26. februar 2015 blev en stor succes både hvad angår fremmødte og resultater - læs mere her