Snaptun Lokalråd

BORGERINFO

 

Velkommen til Snaptun Lokalråd

 

Lokalrådets formål er på tværpolitisk grundlag dels at varetage Snaptuns interesser over for kommunale og andre offentlige myndigheder, dels at formidle samarbejde mellem nabobyer og foreninger, institutioner m.v. i Snaptun, yde rådgivning til disse og tage eller støtte initiativer i anliggender, der skønnes at have almen betydning for Snaptun. Lokalrådet skal herved virke til

 

  • en anerkendelse af Snaptun som en selvstændig bydel
  • en sikring af den kommunale service i Snaptun
  • at der gives beboerne i Snaptun størst mulig indflydelse på de kommunale beslutninger, som har betydning for dem.

 

Nyheder

 

Kære Snaptun-borgere

 

På mandag den 27. juni kl. 10 har vi dimension på True North Efterskole. Det ville være så festligt, hvis I som by og borgere vil hejse flaget, således at forældrene kører ind i en festlig flagby og eleverne forlader Snaptun med masser af flag, som det allersidste billede af og minde om Snaptun

 

Vi glæder os til at byde de nye elever velkomne søndag den 7. august kl. 15.

 

Rigtig god sommer.

 

Med venlig hilsen

 

Karen Marie Madsen

Forstander

 

True North Efterskole

Havnevej 11

7130 Snaptun

 

 

Nu muligt at tilkendegive interesse for en plads i Snaptun Jollehavn.

Se status mv. her.

 

Sankthansbål i Snaptun den 23. juni kl. 20.00. Se her.

 

Se Sommerhilsen her.

 

Læs om netværksgruppen for integration her.

 

Den årlige generalforsamling på True North Efterskole var velbesøgt og der blev indvalgt tre nye medlemmer i Snaptun Lokalråd og vedtaget ny vedtægt. Læs referat her.

 

Ren Snaptundag, affaldsindsamling søndag den 17. april foregik i dejlig solskin om end noget blæsende. Godt 20 voksne og 6 børn deltog i formiddagens affaldsindsamling. Der blev samlet meget plastic og reb/tovender op. Desuden 167 dåser og 6 glasflasker typisk smidt i grøfterne langs vejene. I alt blev der indsamlet 110 kg affald. Se billeder.

 

Netværksmøde om integration af udlændinge i Glud-Snaptun området

blev afholdt den 5. april i Dagligvarebrugsen Glud-Nørby. Blandt de fremmødte var der et ønske om at gøre mere for at integrere

udlændinge. Se referat.

 

 

BorgerBudget

 

BorgerBudget-materialer: Invitation-1, Beskrivelse, Invitation-2