Snaptun Lokalråd

BORGERINFO

 

Velkommen til Snaptun Lokalråd

 

Lokalrådets formål er på tværpolitisk grundlag dels at varetage Snaptuns interesser over for kommunale og andre offentlige myndigheder, dels at formidle samarbejde mellem nabobyer og foreninger, institutioner m.v. i Snaptun, yde rådgivning til disse og tage eller støtte initiativer i anliggender, der skønnes at have almen betydning for Snaptun. Lokalrådet skal herved virke til

 

  • en anerkendelse af Snaptun som en selvstændig bydel
  • en sikring af den kommunale service i Snaptun
  • at der gives beboerne i Snaptun størst mulig indflydelse på de kommunale beslutninger, som har betydning for dem.

 

Nyheder

 

Nu muligt at tilkendegive interesse for en plads i Snaptun Jollehavn.

Se status mv. her.

 

Se Sommerhilsen her.

 

Læs om netværksgruppen for integration her.

 

Den årlige generalforsamling på True North Efterskole var velbesøgt og der blev indvalgt tre nye medlemmer i Snaptun Lokalråd og vedtaget ny vedtægt. Læs referat her.

 

 

 

BorgerBudget

 

BorgerBudget-materialer: Invitation-1, Beskrivelse, Invitation-2