Skip to content

Nyheder

News News list

 • Snaptun Jollehavn modtager penge
  on 22. september 2020 at 7:18

  Snaptun Jollehavn modtager efter ansøgning penge fra Nordea fonden.  63 Snaptun Jollehavn - nye fællesskaber Snaptun Jollehavn Etablering af en jollebro til småjoller samt en badeplatform. Der skabes et roligt havnebassin til aktiviteter for det lokale foreningsliv og institutioner, og der afholdes arrangementer, der formidler maritime oplevelser. 350.000 kr. Snaptun

 • Indvielse af padelbane på True North Efterskole (TNE)
  on 15. september 2020 at 7:08

  Indvielse af padelbane på True North Efterskole (TNE). Tirsdag den 22. september 2020 kl. 16.30. Kom og vær med til indvielse af banen. Den er allerede prøvekørt og der har været stor interesse for den. Alle Snaptunere er inviteret til at overvære åbningen, hvor TNE er vært for en sandwich og en vand. Kom og se den nye bane og prøv den.  Pga. Corona er der ikke adgang via bygningen. Mvh. TNE og Snaptun Lokalråd

 • True North Efterskole - nu med padelbane
  on 14. september 2020 at 17:47

  True North Efterskole  (TNE) - nu med padelbane. Det er ikke kun eleverne på TNE, der får glæde af padelbanen. Også borgere i Snaptun får mulighed for at bruge banen og andre faciliteter. True North Efterskole tilbyder borgere i Snaptun mulighed for: • Fri adgang til TNE´s multihal           mandag – fredag kl. 16.45 – 18.15 (dog ikke i corona-perioden) • Fri adgang til ude-fitness  • Fri adgang til padelbanen i haven         mandag til fredag kl. 16.45 – 18.15          mandag til fredag booking af banen 10 gange pr. uge            mellem kl. 8 og 12. Udvalgte weekender og ferier, som i skoleåret 20/21 er tilgængelige for Snaptunere: 18.9 – 21.9 9.10 – 18.10 (efterårsferien) 19. 11 – 22. 11 15.1 – 18.1 22.1 – 29.1 5.2 – 7.2 12.2 – 21.2 4.3 – 15.3 31.3 – 5.4 29.4 – 2.5 12.5 – 16.5 21.5 – 24.5 Juli TNE vil løbende opslå ledige tider på Facebook både om eftermiddagen, aftner og weekender – således at det vil være muligt at tilgå banen løbende.  

 • Offentlige foredrag - Aarhus Universitet
  by Kim Eged Poulsen on 9. september 2020 at 12:58

  Liste over alle foredrag i Snaptun I efteråret 2020 vil der være offentlige foredrag på True North Efterskole i lokalet Dansk 1. Det er gratis og alle er velkomne. Foredragne begynder kl. 19 og slutter kl. 21.  Foredragne bliver annonceret  på dato i kalender på Min Landsby app. 1. foredrag bliver den 6. oktober 2020 og titlen er: Rejsen ud i rummet. Sprog: dansk

 • BorgerBudget 2020
  by Kim Eged Poulsen on 9. september 2020 at 12:38

  Snaptun Lokalråd inviterer til møde om BorgerBudget og kaffe/kage 5. oktober 2020 kl. 19:00 på True North Efterskole, Snaptun. Kom og vær med til at bestemme, hvad vi skal bruge kr. 75.000 til i Snaptun. Det Fælles Landdistriktsråd har givet pengene til Snaptun Lokalråd på den betingelse, at det er borgerne i Snaptun, der skal beslutte, hvad pengene skal bruges til. Du/I skal foreslå ting inden for attraktiv bosætning og fremhævelse af særlige kvaliteter (bredt forstået), der kan gøre Snaptun til et endnu bedre sted – det kan være noget, der skaber mere samhørighed eller noget der forskønner byen eller noget der giver oplevelser. Så kryds af i kalenderen allerede nu. Invitation vil blive husstandsomdelt og tilmelding kan ske via Min Landsby App under "Landsby Kalender", på kontakt@snaptun.dk eller ring/sms til tlf. 40292054. Frist for tilmelding den 1. oktober 2020. Med venlig hilsen Snaptun Lokalråd

 • Generalforsamling Snaptun Lokalråd
  on 25. august 2020 at 10:05

  Generalforsamling i Snaptun Lokalråd den 15. september kl. 19.00 på True North Efterskole. Pga. Covid-19 er der kun adgang til Dansk 1 lokalet via terrassedør som er over for JH Tømrer & Snedker. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Snaptun Lokalråds beretning 3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer* 6. Valg af suppleanter 7. Valg af revisor 8. Valg af revisorsuppleant 9. Eventuelt * På valg er: Kim Eged Poulsen, Peder Hay, Karl Erik Henriksen og Martin Røjkær Knudsen, som alle modtager genvalg. Eventuelle forslag skal være formanden i senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal være skriftlig tilgængelig ved geberalforsamlingen.    

 • Strikning og fællesskab
  on 18. august 2020 at 15:21

  Strikning og fællesskab fortsætter på TNE onsdag den 26. august kl. 15.00 - 17.00 i fransklokalet, og derefter hver onsdag. Grundet covid19 sker adgangen udefra og døren er ud mod Snaptun Havnevej. Vi skal selv medbringe kaffe/the samt krus. På glædeligt gensyn.    

 • Parkering i Snaptun
  on 25. juli 2020 at 16:59

  Mange biler i Snaptun - folk tager til øerne, men en del bliver i Snaptun og ser muligheder for en tur. Trafikpres i Snaptun - artikel fra Horsens Folkeblad

 • Snaptun færgehavn
  by Peter Altenborg on 16. juli 2020 at 10:24

  Havnen torsdag den 16. Juli kl. 11. Endelavefærgen er i havn og klar til blive fyldt med biler og gående. Parkeringssituationen er kaotisk på trods af de ekstra pladser Hedensted kommune har fremskaffet. Hyggeligt med de mange mennesker på havnen.

 • Historier om Snaptun Havn - planche
  on 10. juli 2020 at 13:24

  På plankeværket ved opmarchbåsene til færgerne i Snaptun er der opsat en flot planche om Snaptun Havn. Det er Jens Kjær, Glud Museum, der har lavet opsætningen og teksterne for Snaptun Lokalråd. Jørn Henriksen og Tonny Hede har bistået med oplysninger. Vi håber at rigtig mange vil finde interesse heri.