Der har været meldt ud at der er et Borgermøde i morgen den 15-6 i Glud Hallen om vores nye Udviklingsplan.
Mødet er udsat, fordi der er logistiske problematikker.
I hører nærmere om ny dato.
Mvh Snaptun lokalråd.