Snaptun Lokalråd

Generalforsamling 2023.

Hermed indkaldes der til Generalforsamling: onsdag den 31. maj 2023 kl. 19:00.

Generalforsamlingen vil blive afholdt i Fælleshuset, Fiskeparken 29, Snaptun.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til lokalraadet@snaptun.dk, og skal være bestyrelsen i hænde senest den 22. maj 2023.

Dagsorden i henhold til vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Snaptun Lokalråds beretning
3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt

Dagsorden med indkomne forslag udsendes på FaceBook og MinLandsby senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Snaptun Lokalråd