Indvielse af vandre- og cykelruterne ved Horsens Fjord.

Lørdag den 29. april 2023

Kl. 11-12 er der officiel indvielse ved plænen på Borre Knob 

Parkering kan finde sted på den offentlige P-plads, konferencecentrets P-pladser og på en stribe af græsarealet foran centret.

 Toastmaster: Kommunaldirektør Marianne Berthelsen
 Odder: Borgmester Lone Jacobi – præsenterer resultatet af det tværkommunale
samarbejde
 Horsens: Borgmester Peter Sørensen – processen fra start til i dag
 Hedensted: Borgmester Ole Vind – næste skridt (bl.a. strategiplanen for turismeudvikling)
 Hans Schur – som repr. for lodsejerne og interessent i forhold til områdets gæster

Når talerrækken er gennemført med anslået 5-6 minutter til hver, vil der være en indvielse, som
består i, at borgmestrene og Hans Schur klipper snore ved bommen til Borre Knob stisystemet (for
at få gode pressebilleder). Derpå vil der være en sandwich og øl/vand til gæsterne samt smalltalk.

Om formiddagen og eftermiddagen vil der være aktiviteter rundt om fjorden:

Snaptun rundt
14.00: Tommy Christensen, Snaptun Lokalråd
Mødested: Parkeringspladsen ved Snaptun Strandvej 15
Snaptun Lokalråd inviterer på en vandretur rundt om Snaptun på ca. 4,5 km. Turen går fra havnen
til Hesteodde. Langs nordkysten ligger flere sommerhusområder. Turen går tilbage til havnen syd
om Snaptun og forbi Tønballe. Retur langs stranden tilbage til havnen.

Hele programmet kan ses på: https://horsens.dk/Fritid/Natur%20og%20Friluftsliv/HorsensFjord 

Med venlig hilsen
Snaptun Lokalråd