Aktivitetskalender

Onsdag 15. februar kl. 12.00
Gule Ærter – underholdning
Bemærk: Glud forsamlingshus
Tilmelding senest 5. februar

Onsdag 15. marts kl. 13.30
Borgmester Ole Vind

Onsdag 12. april kl. 12.00
Smørrebrød – underholdning
Tilmelding senest 15. marts

Onsdag 10. maj kl. 13.30
Film fra gamle dage m.m.
Sten Mørkholt

Onsdag 14. juni kl. 09.00
Vesterhavet Tirpitz-museet
Pris: kr. 450 pr. person
Tilmelding senest 10. maj

Onsdag 13. september kl. 13.30
Banko

Onsdag 11. oktober kl. 14.00
Underholdning/Muntre historier
Jacob Vestager Tybjerg

Onsdag 1. november kl. 13.30
Gløgg og æbleskiver
Medbring én pakke

Onsdag 29. november kl. 12.00
Julefrokost/underholdning
Glud forsamlingshus
Tilmelding senest 1. november

Onsdag 17. januar 2024 kl. 13.30
Generalforsamling/Banko
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse

Ret til ændringer i aktivitetskalenderen forbeholdes bestyrelsen

Al tilmelding foregår til Jytte Gravesen inden det foregående arrangement tlf. 25597074