Skip to content

Indkaldelse til Generalforsamling i Snaptun Lokalråd

Posted in Ikke-kategoriseret


Generalforsamling Snaptun Lokalråd
tirsdag den 24. maj 2022 kl. 19:00
TNE lokale Dansk1

Kære borgere i Snaptun.

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Snaptun Lokalråd den 24. maj 2022 kl 19:00 på True North Efterskole lokale Dansk1

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være kontaktadministrator Vibeke Gjendem, email: vibse5@hotmail.com , i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Snaptun Lokalråds beretning
3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Peder Hay (ønsker ikke genvalg), Karl-Erik Henriksen (ønsker genvalg), Helle Obenhausen Mortensen (ønsker genvalg), Kim Eged Poulsen (ønsker genvalg)
6. Valg af suppleanter. På valg er: Birgit Hald (ønsker genvalg), Marianne Seeberg (ønsker genvalg).
7. Valg af revisor. På valg er Britta Henriksen (ønsker genvalg)
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt

Efter Generalforsamlingen vil Snaptun Lokalråd være vært med lidt lækkert at spise og noget at drikke.

Vi håber at se rigtig mange af Jer den 24. maj.

Med venlig hilsen
Snaptun Lokalråd