Skip to content

Snaptun Lokalråd ønsker glædelig jul samt godt nytår

Posted in Ikke-kategoriseret

Snaptun Lokalråd vil med denne julehilsen ønske Glædelig jul og Godt nytår til alle borgere, sponsorer, foreninger og frivillige samt True North Efterskole, der gennem deres arbejde for Snaptun og deltagelse i forskellige arrangementer har været med til også i år at gøre Snaptun et endnu bedre sted at bo.
Det har været et anderledes efterår i skyggen af Covid-19 og de restriktioner, det har medført. Under hensyn til disse har der alligevel været en række forskellige arrangementer på True North Efterskole generalforsamling, BorgerBudgetmøde og fem offentlige foredrag fra Aarhus Universitet samt strikning og fællesskab. Al aktivitet i hallen på True North Efterskole har været lukket pga. Covid-19. Til gengæld er der nu adgang til padelbane i haven ved True North Efterskole.
Tønballegård er nu overdraget fra Naturstyrelsen til Statens Ejendomssalg, Freja. Det er samtlige bygninger med have og gårdsplads, der er til salg. Hvis det ikke bliver solgt, kan det være muligt med et samarbejde mellem Freja og lokalområdet, som det sker andre steder i landet.
Snaptun Lokalråd har hjulpet til med stiftelse af Snaptun Roklub, som nu er en realitet og båden, ”Fru Jensen” står ved jollehavnen pakket ind i presenning.
Snaptun Lokalråd, styregruppen har afholdt BorgerBudget proces i efteråret. Det kom der rigtig mange og gode forslag ud af. Både projekter, der fik del i kr. 75.000 og de der ikke fik penge, begynder nu arbejdet med at realisere forslagene. Vi søger penge hos Det Fælles Landdistriktsråd og håber, at alle projekter får penge til gennemførelse. Projekterne, der går i gang, er: Sauna og badestige på badebro, Såning af naturblomster på grønne arealer, Camouflering af rør ved jolle havnen – træbro over cementrør med flydebro, Musikarrangement på blokvogn gennem sommerperioden, Snaptunløbet – en årlig begivenhed, Bokse til legetøj ved legepladsen på havnen og Snaptun tovtrækning evt. ifm. Muslingefesten.
Strikning og fællesskab har i løbet af efteråret mødtes til strikning, men sluttede den 21. oktober pga. Covid19.
Green Team 2 har som sædvanlig holdt græsset klippet og beskåret grene (specielt brombær) på stierne. Renovering af Svenskeskansen er i gang. Fundamenter er fjernet og to raperter er monteret med kanonrør. Senere følger trapperne til skansen mv.
Glade julehilsener