Skip to content

Afstemningsresultat BorgerBudget i Snaptun

Posted in Ikke-kategoriseret

Resultat af afstemning BorgerBudget 2020 i Snaptun

I alt 99 borgere har stemt om hvilke projekter, de synes, skal laves i Snaptun. Det er flot, at så mange er engageret i at gøre Snaptun til et endnu bedre sted at bo i og flytte til. Afstemning via email og brevstemme har medført, at der er mange flere der har stemt end tidligere. Vi har desværre måttet undvære fremlæggelse af projekterne og mulighed for at stille spørgsmål.

Afstemning om projekter i Snaptun har giver følgende resultat:

57 stemmer 1. Sauna og badestige på badebro
56 stemmer 2. Såning af naturblomster på grønne arealer
34 stemmer 3. Snaptunløbet – en årlig begivenhed
51 stemmer 4. Camouflering af rør ved jolle havnen – træbro over cementrør med flydebro
21 stemmer 5. Shelter i området på land eller i vand
06 stemmer 7. Snaptun tovtrækning evt. ifm. Muslingefesten
44 stemmer 8. Musikarrangement på blokvogn gennem sommerperioden
15 stemmer 9. Bokse til legetøj ved legepladsen på havnen

Tillykke til de projekter, der har fået flest stemmer og det er projekt 1, 2 og 4. De kr. 75.000 er fordelt med kr. 52.416 til Sauna og badestige på badebro, kr. 2.500 til Såning af naturblomster på grønne arealer og kr. 20.084 til Camouflering af rør ved jolle havnen – træbro over cementrør med flydebro.

Alle projekter vil blive kontaktet direkte for tale om det videre forløb.

Med venlig hilsen Styregruppen for BorgerBudget