Skip to content

BorgerBudget 2020

Posted in Ikke-kategoriseret

Så fik vi afholdt 1. Borgermøde. 31 personer var mødt frem, og vi var aldersmæssigt repræsenteret i en bred vifte. Fra start blev der vist entusiasme og en engageret livlig debat blandt de fremmødte, som foregik i grupper af 4-7 personer. Efter endt fremlæggelse og votering fra styregruppen side på ideer og projektforslag, endte hele dialogen ud i 9 projekter 1. Sauna og badestige på badebro. 2. Såning af naturblomster på grønne arealer. Kreativ udsmykning 3. Snaptunløb – en årlig begivenhed 4. Camouflering af rør ved jolle havnen – træbro over cementrør med flydebro. Sand i lagune området 5. Shelter i området på land eller i vand. 6. Bålplads. (Er sat på stand by) 7. Snaptun tovtrækning evt. ifm Muslingefesten. 8. Musikarrangement på blokvogn gennem sommerperioden 9. Bokse til legetøj ved legepladsen på havnen Projekterne bearbejdes og ting undersøges inden 19. oktober som er sidste frist for indlevering af forslag. Styregruppen glæder sig til at se beskrivelse/beregning på hvert projekt. På 2. Borgermøde den 5. november skal projekterne fremlægges, og der skal blandt de fremmøde ske en afstemning for hvilke projekter det skal føres ud i livet. Tak til alle fremmødte for deres engagement.